Etiqueta: Filosofía medieval

Antologia metafísica

Així com en el cas d’alguns pensadors i filosofs hom tendeix a veure la seva obra des de l’autor i com a expressió seva, en el cas de sant Tomas d’Aquino succeeix més aviat que la seva poderosa i apassionada personalitat humana ha arribat a quedar inconeguda o menys compresa. Però això no ha estat així perquè l’hagi ocultada la seva pròpia obra, sinó més aviat perquè, tot i que la seva figura i la seva tasca no resten de cap manera com a cosa incògnita i problematica per a la investigació històriogràfica, diversos motius han fet que la comprensió del significat i de les m0tivacions profundes del seu pensament filosòfic i teològic no sigui tan fàcil com generalment hom creu.

Historia de la filosofía medieval

La continuidad de esta Historia de la filosofía medieval con los volúmenes del Curso de filosofía tomista exige referirse a los orígenes patrísticos de la filosofía cristiana y al desarrollo moderno de la escolástica hasta Suárez. Con ello la unidad del proceso estudiado resulta más coherente que si se atuviera a la convencional delimitación cronológica de la edad media. Nuestro tema viene a centrarse así en la historia de la filosofía cristiana, que durante la edad media se identifica con la de la formación y desarrollo de la filosofía escolástica. El problema en torno a la filosofía cristiana tiene, además de su sentido doctrinal, una dimensión histórica. En la edad media, el centro de perspectiva histórica se sitúa en la escolástica.

La necesaria delimitación de la temática filosófica no dispensa de ocuparse de ella dondequiera que de hecho se halle, ya sea en la apologética del cristianismo, o en la «inteligencia de la fe», y desde luego en la utilización de la filosofía al servicio de la sacra doctrina.